FRESH SALMON

$17.50

4oz salmon filet blackened or grilled