FRESH SALMON

$16.50

4oz salmon filet blackened or grilled