FRESH SALMON

$14.50

4oz salmon filet blackened or grilled